• Rabatt system

Of Course It's - Working dogs


Om du är aktiv med din hund från Of Course It's och visar upp det genom att tävla i olika grenar så finns det ett rabatt system till nästa hund som du köper från mig för att belöna och motivera till att tävla med din hund.

Kravet för att ta del av denna rabatt är att hunden ska:
* Inneha kennelnamnet Of Course It's
* Vara röntgad
* Ha känd mental status på MH och MH:t ska ej vara brutet
* Vara KORAD (Godkänt MT räcker för de hundar som har något exteriört fel, men exteriörsbeskrivningen ska göras i alla fall)
* Vara ögonlyst.

1000 kr rabatt

LDI

SVCH

2000 kr rabatt

IPOI

LDII

TJH

SPH/RPH/SÖKH/SKH I

4000 kr rabatt

LDIII

IPOII

SE UCH

SPH/RPH/SÖKH/SKH II

5000 kr rabatt

IPOIII
NORD UCH
SE LCH

SPH/RPH/SÖKH/SKH III

7500 kr rabatt

SBCH
SE B(IPO)Ch

*Rabatten gäller endast EN utav rabattsystemen och man kan inte räkna ihop samtliga titlar/GK bruksgrenar. Tex har man en hund som har dessa titlar: LPI, LPII, IPOI, SE UCH så har man 4000 kr rabatt på nästa hund.